Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Databasstruktur
Välj vilka detaljer som ska visas i databasstrukturen (tabellista).
Databasstruktur
Dokumentation Show or hide a column displaying the charset for all tables. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölja en kolumn som visar kommentarer för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln för skapandet av samtliga tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste uppdatering för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste kontroll för alla tabeller. Återställ standardvärde
Filter
Tabell Stigande Fallande Åtgärd Rader Kan vara ungefärliga. Klicka på numret för att få exakt siffra. Se FAQ 3.11 . Typ Kollationering Storlek Outnyttjat
columns_priv   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
component   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
db   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 5 InnoDB utf8_bin 32,0 kB -
default_roles   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
engine_cost   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 2 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
func   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
general_log   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 2 CSV utf8_general_ci okänd  -
global_grants   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 76 InnoDB utf8_bin 64,0 kB -
gtid_executed   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8mb4_0900_ai_ci 16,0 kB -
help_category   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 44 InnoDB utf8_general_ci 32,0 kB -
help_keyword   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 718 InnoDB utf8_general_ci 192,0 kB -
help_relation   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 1 642 InnoDB utf8_general_ci 80,0 kB -
help_topic   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 685 InnoDB utf8_general_ci 1,6 Mb -
innodb_index_stats   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 327 InnoDB utf8_bin 64,0 kB -
innodb_table_stats   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 60 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
password_history   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
plugin   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 1 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
procs_priv   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 32,0 kB -
proxies_priv   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 1 InnoDB utf8_bin 32,0 kB -
role_edges   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
servers   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
server_cost   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 6 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
slave_master_info   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
slave_relay_log_info   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
slave_worker_info   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
slow_log   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 2 CSV utf8_general_ci okänd  -
tables_priv   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 2 InnoDB utf8_bin 32,0 kB -
time_zone   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
time_zone_leap_second   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
time_zone_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
time_zone_transition   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
time_zone_transition_type   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 0 InnoDB utf8_general_ci 16,0 kB -
user   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök Lägg till Lägg till Töm Töm Radera Radera 9 InnoDB utf8_bin 16,0 kB -
33 tabeller Summa 3 582 InnoDB utf8mb4_0900_ai_ci 2,5 Mb 0 bytes
Med markerade:

Dataordlista Dataordlista

Create new table Create new table