วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ส่งออก Exporting tables from "mysql" database

ส่งออกค่าเริ่มต้น
ปรับแต่งตัวเลือกการส่งออกเริ่มต้น
ส่งออกค่าเริ่มต้น
คืนค่าเดิม
Quick
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Custom
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
SQL
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
SQL
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
CodeGen
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
CodeGen
คืนค่าเดิม
CSV
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
CSV
CSV
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล CSV สำหรับไมโครซอฟต์เอ็กเซล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
LaTeX
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
LaTeX
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Microsoft Office
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
Microsoft Office
Microsoft Word 2000
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
OpenDocument
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
OpenDocument
OpenDocument Spreadsheet
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
OpenDocument Text
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
แท็กซี่! ข้อความ
Customize default options
แท็กซี่! ข้อความ
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Export templates:
New template:
Existing templates:
Export method:
รูปแบบ:
Tables:
ตาราง โครงสร้าง ข้อมูล
เลือกทั้งหมด
columns_priv
column_stats
db
event
func
general_log
gtid_slave_pos
help_category
help_keyword
help_relation
help_topic
host
index_stats
innodb_index_stats
innodb_table_stats
plugin
proc
procs_priv
proxies_priv
roles_mapping
servers
slow_log
tables_priv
table_stats
time_zone
time_zone_leap_second
time_zone_name
time_zone_transition
time_zone_transition_type
user
Output:
  • The size is measured in MiB.
ตัวเลือกรูปแบบเฉพาะ:

CodeGen

CSV

CSV for MS Excel

JSON

LaTeX

Dump table
Object creation options
Data dump options

MediaWiki Table

Dump table

Microsoft Word 2000

Dump table
Data dump options

OpenDocument Spreadsheet

OpenDocument Text

Dump table
Object creation options
Data dump options

PHP array

This format has no options

SQL

Object creation options
  • Add statements:
Data creation options
  • Syntax to use when inserting data:

Texy! text

Dump table
Data dump options

XML

Object creation options (all are recommended)
Data dump options

YAML

This format has no options