วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
ไม่มีชื่อ *
v Show/Hide tables list View in fullscreen เพิ่มตารางจากฐานข้อมูลอื่น ๆ New page เปิดหน้า บันทึกหน้า บันทึกหน้าเป็น Delete pages Create table Create relationship เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง Reload Help Angular links / Direct links Snap to grid v Small/Big All Toggle small/big Toggle relationship lines Export schema > Move Menu > Pin text
Number of tables: 0
v vedettfak fa
* azon : int(4)
* faj : varchar(27)
* kormeret : int(4)
* telepules : varchar(21)
* megyeid : int(2)
* meres : int(4)
v vedettfak megye
* id : int(2)
* nev : varchar(23)
Create relationship
FOREIGN KEY
on delete
on update
Delete relationship