Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chưa đặt tên *
v Hiện/Ẩn danh sách bảng Hiển thị toàn màn hình Thêm bảng từ cơ sở dữ liệu khác Trang mới Mở trang Ghi lại trang Ghi trang bằng tên mới Xóa trang Tạo bảng Create relationship Chọn cột bạn muốn hiển thị Tải lại Trợ giúp Các liên kết góc / Liên kết trực tiếp Dính lưới v Nhỏ/To tất cả Bật/tắt lớn/nhỏ Toggle relationship lines Xuất lược đồ > Di chuyển trình đơn > Đóng đinh chữ
Số lượng bảng: 0
v table ameerah
* 4 : varchar(20)
Create relationship
FOREIGN KEY
on delete
on update
Delete relationship