วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
เซิร์ฟเวอร์ phpMyAdmin ทดลองใช้งาน
คุณกำลังใช้งานเครื่องแม่ข่ายตัวอย่าง คุณสามารถทำอะไรก็ได้ในนี้ เพียงอย่าแก้ไขผู้ใช้ root, debian-sys-maint และ pma ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ demo.phpmyadmin.net
การตั้งค่าทั่วไป
 • ตั้งค่าเพิ่มเติม ตั้งค่าเพิ่มเติม
การตั้งค่าลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
 • เซิร์ฟเวอร์: phpMyAdmin demo - MariaDB (192.168.30.22 via TCP/IP)
 • ชนิดเซิร์ฟเวอร์: MariaDB
 • การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: SSL is not being used เอกสารประกอบ
 • เวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์: 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log - mariadb.org binary distribution
 • เวอร์ชันของโพรโทคอล: 10
 • ผู้ใช้: root@192.168.30.20
 • ชุดอักขระของเซิร์ฟเวอร์: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
เว็บเซิร์ฟเวอร์
 • nginx/1.14.2
 • เวอร์ชันของไคลเอนต์ฐานข้อมูล: libmysql - mysqlnd 7.4.29
 • ส่วนขยาย PHP: mysqli เอกสารประกอบ curl เอกสารประกอบ mbstring เอกสารประกอบ
 • เวอร์ชันของ PHP: 7.4.29