ניתן להשליך קבצים לכאן

SQL upload ( 0 ) x -

הגדרות תלויות עמוד Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
ניפוי שגיאות SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
שאילתות קבוצתיות
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count Time taken
Bookmarks
רענון
הוספה
אין סימניות
Add bookmark
אפשרויות
Set default
Collapse Expand Requery עריכה Explain Profiling Bookmark Query failed מסד נתונים: Queried time:
שרת הדגמה של phpMyAdmin
השרת שכרגע משמש אותך הוא שרת להדגמה. ניתן לעשות כאן הכול אבל אנא לא לשנות את המשתמשים root,‏ debian-sys-maint ו־pma. מידע נוסף זמין תחת demo.phpmyadmin.net.
הגדרות כלליות
 • הגדרות נוספות הגדרות נוספות
הגדרות מראה
שרת מסד נתונים
 • שרת: phpMyAdmin demo - MariaDB (192.168.30.22 via TCP/IP)
 • סוג שרת: MariaDB
 • חיבור לשרת: לא נעשה שימוש ב־SSL תיעוד
 • גרסת שרת: 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log - mariadb.org binary distribution
 • גירסת פרוטוקול: 10
 • משתמש: root@192.168.30.20
 • קידוד לשרת: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
שרת אינטרנט
 • nginx/1.14.2
 • גרסת לקוח מסד הנתונים: libmysql - mysqlnd 7.4.29
 • הרחבות PHP: mysqli תיעוד curl תיעוד mbstring תיעוד
 • גרסת PHP: 7.4.29