วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `CountryLanguage`
แก้ไขแบบอินไลน์ ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts CountryCode Language IsOfficial Percentage
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AFG' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Pashto'
AFG Pashto T 52.4
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'NLD' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Dutch'
NLD Dutch T 95.6
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ANT' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Papiamento'
ANT Papiamento T 86.2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ALB' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Albaniana'
ALB Albaniana T 97.9
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'DZA' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Arabic'
DZA Arabic T 86.0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ASM' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Samoan'
ASM Samoan T 90.6
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AND' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Spanish'
AND Spanish F 44.6
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AGO' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Ovimbundu'
AGO Ovimbundu F 37.2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AIA' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'English'
AIA English T 0.0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ATG' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Creole English'
ATG Creole English F 95.7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ARE' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Arabic'
ARE Arabic T 42.0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ARG' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Spanish'
ARG Spanish T 96.8
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ARM' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Armenian'
ARM Armenian T 93.4
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'ABW' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Papiamento'
ABW Papiamento F 76.7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AUS' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'English'
AUS English T 81.2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'AZE' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Azerbaijani'
AZE Azerbaijani T 89.0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BHS' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Creole English'
BHS Creole English F 89.7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BHR' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Arabic'
BHR Arabic T 67.7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BGD' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Bengali'
BGD Bengali T 97.7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BRB' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Bajan'
BRB Bajan F 95.1
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BEL' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Dutch'
BEL Dutch T 59.2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BLZ' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'English'
BLZ English T 50.8
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BEN' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Fon'
BEN Fon F 39.8
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BMU' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'English'
BMU English T 100.0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM CountryLanguage WHERE `CountryLanguage`.`CountryCode` = 'BTN' AND `CountryLanguage`.`Language` = 'Dzongkha'
BTN Dzongkha T 50.0
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้