วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
เซิร์ฟเวอร์ phpMyAdmin ทดลองใช้งาน
คุณกำลังใช้งานเครื่องแม่ข่ายตัวอย่าง คุณสามารถทำอะไรก็ได้ในนี้ เพียงอย่าแก้ไขผู้ใช้ root, debian-sys-maint และ pma ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ demo.phpmyadmin.net
การตั้งค่าทั่วไป
 • ตั้งค่าเพิ่มเติม ตั้งค่าเพิ่มเติม
การตั้งค่าลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
 • เซิร์ฟเวอร์: phpMyAdmin demo - MySQL (192.168.30.23 via TCP/IP)
 • ชนิดเซิร์ฟเวอร์: MySQL
 • การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: SSL is not being used เอกสารประกอบ
 • เวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์: 8.0.18 - MySQL Community Server - GPL
 • เวอร์ชันของโพรโทคอล: 10
 • ผู้ใช้: root@192.168.30.20
 • ชุดอักขระของเซิร์ฟเวอร์: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
เว็บเซิร์ฟเวอร์
 • nginx/1.14.2
 • เวอร์ชันของไคลเอนต์ฐานข้อมูล: libmysql - mysqlnd 7.4.33
 • ส่วนขยาย PHP: mysqli เอกสารประกอบ curl เอกสารประกอบ mbstring เอกสารประกอบ sodium เอกสารประกอบ
 • เวอร์ชันของ PHP: 7.4.33